Gonyoskopi

Prof. Dr. Atilla BAYER

yazı boyutunu küçült yazı boyutunu büyüt

Önsöz

Gonyoskopi

Temel muayene yöntemlerinin doğru olarak öğrenilmesi ve uygulanması göz hastalıkların tanı ve tedavisinde çok önemlidir. Başta glokom olmak üzere çeşitli travmalar, üveit, ön segment tümörleri ve gelişim bozukluklarının değerlendirilmesinde gonyoskopi vazgeçilmez ve alternatifsiz bir muayene yöntemidir.

Ön kamara açısı çoğu kez glokomun başlangıç yeridir. Ön kamara açısına yönelik çeşitli lazer tedavilerine yeni bazı teknik ve cihazların da ilavesiyle sık olarak başvurulmaktadır. Mikro invaziv glokom cerrahi yöntemlerinin neredeyse tamamı açı bileşenlerine yönelik farklı uygulamalardan oluşmaktadır. Bu işlemlerin uygulanması esnasında açı bileşenlerinin olgudan olguya değişebilen bazı özelliklerinin bilinmesi ve doğru yapının hedeflenmesi başarılı sonuç yönünden hayati önem taşımaktadır. Bu denli önemli olan gonyoskopi muayene yöntemi konusunda başvurulabilecek yabancı ve yerli temel kaynakça sayısı ne yazık ki oldukça sınırlıdır. Diğer bir konu da bu kadar önemli olan bir muayene yönteminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeterince uygulanmamasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada glokom hastalarının ilk müracaatlarında yaklaşık yarısına gonyoskopik muayene yapıldığı saptanmıştır (Hertzog LH, Albrecht KG, LaBree L, Lee PP. Ophthalmology 1996;103:1009-13).

Orijinal fotoğraf ve çizimlerin yer aldığı bu sitede meslektaşlarımızın gonyoskopi konusundaki bilgilerini yenilemesi, gonyoskopi tekniğinin bazı önemli noktalarının vurgulanması, sağlıklı açılara ait farklı örneklerin sunulması ve çeşitli hastalıklardaki gonyoskopi bulgularının anlatılması hedeflenmiştir. Site içeriği düzenli olarak güncellenmekte, yeni olgulara ait görüntüler ilave edilmektedir. Siz meslektaşlarımızın ilginç olgu örneklerini de göndermesi sitemizi zenginleştirecektir. Yine sizlerin önerileri yönünde bazı değişiklikler ve ilaveler yapmamız mümkündür. Bizimle web sayfasındaki iletişim bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

Buradaki muayene yöntemleri ve derecelendirme sistemleri benim tercih ettiğim yöntemleri, kullandığım gonyolensleri, kişisel yaklaşımlarımı ve önerilerimi içermektedir. Özellikle asistan düzeyindeki meslektaşlarımın kendi hocalarının yaklaşımlarını ve önerilerini dikkate almaları gerekmektedir. Bu sitede yer alan bazı resimler için benimle arşivlerini paylaşan meslektaşlarıma ve çizimleri büyük bir özenle gerçekleştiren sayın Dr. Celalettin Günay’a teşekkürü bir borç bilirim.

Prof. Dr. Atilla Bayer

Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır.