Gonyoskopi

Prof. Dr. Atilla BAYER

Konjenital aniridi - Resim 1


Konjenital aniridili bir olgunun ameliyat mikroskobundaki görünümü. Çepeçevre lens ekvatoru görülmektedir. Lenste santral yerleşimli kesafet mevcuttur.

Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır.