Gonyoskopi

Prof. Dr. Atilla BAYER

İridoskizis - Resim 1


İridoskizisli bir hastanın biyomikroskobik görünümü. İrisin ön ve arka tabakaları ayrışmış ve ön tabaka korneaya doğru gelerek açıda yer yer yapışıklıklarla birlikte segmenter şekilde kapanmaya neden olmuştur. Yer yer iris ön yüzeyinde fragmantasyon izlenmektedir.

Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır.