Gonyoskopi

Prof. Dr. Atilla BAYER

Siliyer cisim ve koroid ödemi - Resim 1


Tek doz oral asetazolamid uygulaması sonrası siliyokoroidal dekolman ve bilateral sekonder açı kapanması gelişen bir olgunun gonyoskopik görünümü. Burada pupiller bloğa bağlı primer açı kapanmasından farklı olarak ön kamara santralde de sığlaşmıştır.

Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır.