Gonyoskopi

Prof. Dr. Atilla BAYER

Aköz yanlış yönlenmesi (Malign glokom, Siliyer blok glokomu) - Resim 1


Afakik olguda, trabekülektomi sonrası geç dönemde ortaya çıkmış olan aköz yanlış yönlenmesine ait biyomikroskobik görünüm. Ön kamaranın santral ve periferde oldukça sığ olduğuna dikkat ediniz. Pupilla alanında vitreus ön yüzeyi konveks görünümdedir.

Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır.