Gonyoskopi

Prof. Dr. Atilla BAYER

Primer açı kapanması - Resim 1


Rölatif pupiller bloğa bağlı iris bombe görünümü. İrisin midperiferik bölgesinde ön kamara santralde olduğundan daha sığ görünümdedir.

Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır.