Gonyoskopi

Prof. Dr. Atilla BAYER

Trabekülum (Trabeküler ağsı yapı "Trabecular meshwork") - Resim 1


Superior açıda hiç pigmentin bulunmadığı 0 derece pigmentli bir açı görünümü. Böyle bir açıda açı elemanlarını ayırt etmek güç olabilir.

Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır.