Gonyoskopi

Prof. Dr. Atilla BAYER

Ön kamara açısının kesitsel çizimi


Ön kamara açısının kesitsel çizimi. İşaretli bölgeler alfabetik sırayla Aç.r., açı resesi; Ar.k., arka kamara; Hy., hyaloid; İr.pe., iris pigment epiteli; Lens.k., lens korteksi; Kor., koroid; Kor.k., korneal kama; M.h., irisin majör arteriyel halkası; Ora, ora serrata; Ök., ön kamara; Pig., pigmente siliyer epitel; S.m., skleral mahmuz; Schl., Schlemm kanalı; Schwb.,  Schwalbe  hattı;  Sif., iris sfinkteri; Sil.k., siliyer kas; Supras.a., suprasiliyer aralık; Tr., trabekülum; W, Wieger ligamenti; Z, zonüller.

Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır.